Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese Korean

TỜ GẤP - BROCHURES

01-02_b5oNIHWP91Ex  01-1  01-6
01-6  
Loại giấyCouche 
150 gsm
Couche
150 gsm
Couche
150 gsm
Couche
150 gsm
Màu sắc     (in offset) 4 màu 4 màu 4 màu 4 màu
Kích thước 10 * 15cm 10 * 20cm 15 * 20cm 21 * 29,7cm
Cán màng
Thời gian 3 - 4 ngày 3 - 4 ngày 3 - 4 ngày 3 - 4 ngày
Giao hàng Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Số mặt in 2 mặt 2 mặt 2 mặt 2 mặt
1.000 tờ 1.150.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
>1.000 tờ Call Call Call Call
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter